pobrane (2)

Я из СССР. Jestem z ZSRR.

Rozmowa z A. O., lektorką języka rosyjskiego z Torunia, która urodziła się w ZSRR, wychowała na Litwie, a dojrzała w Polsce. O młodości z komunizmem w tle, przemianach politycznych w oczach dziecka, różnicach pomiędzy sąsiednimi kulturami oraz poszukiwaniu siebie samego w narodowościowej mieszaninie.   Jak określisz swoją narodowość? Mam pochodzenie polsko-litewsko-białorusko-niemiecko-tatarskie. Moja matka jest w […]